Quyết định 1404/QĐ-UBND
Trích yếu: ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân tlân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngảy 27/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 27/10/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
Lĩnh vực:  Tài nguyên - Môi trường 
CQBH:  Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 31/05/2017
Có hiệu lực từ: 31/05/2017
Hiệu lực: 
File văn bản gốc:
Đăng Công báo:
Số 69 + 70 ngày 10/07/2017
(từ trang 35 đến trang 57)
Tổng số trang: 23 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
15,038,671 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner