Chỉ thị 03/CT-UBND
Trích yếu: phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2018) và các ngày lễ lớn trong năm 2018
Lĩnh vực:  Thi đua khen thưởng 
CQBH:  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 07/02/2018
Có hiệu lực từ: 07/02/2018
Hiệu lực: 
File văn bản gốc:
Đăng Công báo:
Số 07 ngày 02/03/2018
(từ trang 39 đến trang 41)
Tổng số trang: 3 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
15,502,665 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner