"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 60 văn bản được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26/05/2017 Quyết định số 1380/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng.
16/05/2017 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.
16/05/2017 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.
16/05/2017 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan hành chính nhà nước năm 2017.
16/05/2017 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án thành lập thị xã Phú Mỹ và các phường thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.
05/05/2017 Quyết định số 1173/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung lĩnh vực năng lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
05/05/2017 Quyết định số 1174/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực: Công nghiệp tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
05/05/2017 Quyết định số 1175/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp; Công nghiệp tiêu dùng; Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
28/04/2017 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
24/04/2017 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trong dịp Lễ 30/4 và Ngày 01/5 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
19/04/2017 Quyết định số 974/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án mở rộng Trường THPT Hắc Dịch, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành.
10/04/2017 Quyết định số 832/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
07/04/2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp, ủy quyền một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
07/04/2017 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh buôn bán hàng rong, chợ tự phát trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
03/04/2017 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
23/03/2017 Quyết định số 674/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 3803/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về quy định mức chi cho công tác áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; các khoản đóng góp đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại cơ sở cai nghiện; mức chi cho công tác tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng.
23/03/2017 Quyết định số 675/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
23/03/2017 Quyết định số 675/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
20/03/2017 Quyết định số 627/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong các lĩnh vực: quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; giám định tư pháp; trọng tài thương mại; bán đấu giá tài sản; tư vấn pháp luật; công chứng; luật sư thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
20/03/2017 Quyết định số 628/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
5,838,227 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner