"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Tất cả các cơ quan ban hành           Nghị quyết
Danh sách 29 Nghị quyết do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29/12/2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về chương trình và kinh phí hoạt động năm 2011 của HĐND huyện Côn Đảo.
29/12/2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và thực thi pháp luật năm 2011.
29/12/2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2011.
29/12/2010 Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về nhiệm vụ đầu tư, xây dựng cơ bản và sự nghiệp kinh tế năm 2011.
29/12/2010 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về việc phê duyệt đề án giảm nghèo huyện Côn Đảo giai đoạn 2011 - 2015.
15/12/2010 Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
15/12/2010 Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
15/12/2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
15/12/2010 Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.
15/12/2010 Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn đề án “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi giai đoạn 2011-2015” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
15/12/2010 Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn đề án “phát triển bóng đá tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2013”.
15/12/2010 Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với Ban bảo vệ dân phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
15/12/2010 Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
15/12/2010 Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.
14/12/2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ khoản thu tiền xây dựng cơ sở vật chất trường học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm học 2010-2011.
14/12/2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2011.
15/11/2010 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009.
14/07/2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 6 tháng cuối năm 2010.
14/07/2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2010.
14/07/2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
14,704,185 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner