"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 7 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02/11/2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành quy chế về mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân huyện và Liên đoàn Lao động huyện Đất Đỏ.
26/10/2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ phê duyệt đề án đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Đất Đỏ giai đoạn 2010 - 2015.
26/10/2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành quy chế thực hiện đề án đầu tư phát triển nông nghiệp huyện Đất Đỏ giai đoạn 2010 - 2015.
22/02/2010 Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2010 trên địa bàn huyện Đất Đỏ.
19/01/2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ về việc tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ năm 2010.
15/01/2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Đất Đỏ từ năm 2010 đến năm 2012”.
08/01/2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ về việc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2010.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
14,729,244 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner