"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ           Chỉ thị
Danh sách 3 Chỉ thị do Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22/02/2010 Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2010 trên địa bàn huyện Đất Đỏ.
19/01/2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ về việc tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ năm 2010.
08/01/2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ về việc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2010.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
14,236,971 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner