"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 16 văn bản do Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22/12/2010 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Đăng ký quyỀn sử dụng đất huyện Long Điền.
17/11/2010 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành quy chế xét các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng huyện Long Điền.
12/11/2010 Chỉ thị số 06/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn huyện Long Điền.
12/11/2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc ban hành quy chế thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và tổ chức mạng lưới cứu hộ tại các khu, điểm tham quan du lịch, các bãi tắm, hồ bơi trên địa bàn huyện Long Điền.
27/09/2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Long Điền.
13/09/2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các cơ quan chuyên môn đối với các dự án trên địa bàn huyện Long Điền.
30/08/2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành quy chế quản lý và sử dụng các tính năng của còi hụ.
02/07/2010 Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc tăng cường công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn huyện Long Điền.
10/06/2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Long Điền.
31/05/2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Điền.
07/05/2010 Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện long điền trong năm 2010 và những năm tiếp theo.
22/03/2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các chợ huyện Long Điền.
11/03/2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân huyện Long Điền.
10/03/2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
08/02/2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự.
04/02/2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2010.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
15,251,895 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner