"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 7 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02/11/2010 Chỉ thị số 07/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về việc tăng cường công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật.
01/10/2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về việc phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2009 của huyện Tân Thành.
06/05/2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về việc ban hành Quy chế làm việc của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Thành.
24/03/2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, cập nhật, chuyển xử lý văn bản đến, hồ sơ giải quyết công việc; soạn thảo, trình duyệt và ban hành văn bản đi trên mạng tin học tại các cơ quan phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện.
19/03/2010 Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2010 theo Nghị quyết Đảng bộ huyện.
02/02/2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2010.
11/01/2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về việc tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở và hòa giải tranh chấp đất đai ở các xã, thị trấn.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
14,728,647 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner