"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành           Quyết định
Danh sách 3 Quyết định do Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01/10/2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về việc phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2009 của huyện Tân Thành.
06/05/2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về việc ban hành Quy chế làm việc của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Thành.
24/03/2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, cập nhật, chuyển xử lý văn bản đến, hồ sơ giải quyết công việc; soạn thảo, trình duyệt và ban hành văn bản đi trên mạng tin học tại các cơ quan phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
14,248,712 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner