"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 5 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02/12/2010 Quyết định số 4167/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án ''Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn huyện Xuyên Mộc từ năm 2010 đến năm 2012''.
29/07/2010 Quyết định số 2418/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc.
08/07/2010 Quyết định số 2157/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc ban hành kế hoạch xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.
18/06/2010 Quyết định số 1974/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Xuyên Mộc.
14/01/2010 Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc về việc triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
15,249,142 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner