"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 1 văn bản do Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05/10/2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa ban hành quy định cho các tổ chức và cá nhân thuê vỉa hè để xe 02 bánh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn thị xã Bà Rịa.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
13,692,453 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner