"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 5 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29/12/2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về chương trình và kinh phí hoạt động năm 2011 của HĐND huyện Côn Đảo.
29/12/2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và thực thi pháp luật năm 2011.
29/12/2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2011.
29/12/2010 Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về nhiệm vụ đầu tư, xây dựng cơ bản và sự nghiệp kinh tế năm 2011.
29/12/2010 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về việc phê duyệt đề án giảm nghèo huyện Côn Đảo giai đoạn 2011 - 2015.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
14,728,646 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner