"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 208 văn bản được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28/12/2012 Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về trình tự thủ tục ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
28/12/2012 Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về việc bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cấp tỉnh, ngân sách huyện, thành phố trực thuộc tỉnh đối với các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
27/12/2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phát huy dân chủ và thực thi pháp luật năm 2013.
27/12/2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2013.
27/12/2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản - sự nghiệp kinh tế năm 2012 và kế hoạch vốn xây dựng cơ bản - sự nghiệp kinh tế năm 2013.
27/12/2012 Quyết định số 2583/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
27/12/2012 Quyết định số 2869/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
26/12/2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa về việc triển khai thực hiện "Quy định phối hợp thực hiện 02 thủ tục hành chính kết hợp liên thông tại bộ phận một cửa cấp xã về đăng ký khai sinh, nhập hộ khẩu, đăng ký và cấp thẻ bảo hiểm xã hội cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa hộ khẩu''.
21/12/2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu năm 2013.
21/12/2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2013 của thành phố Vũng Tàu.
21/12/2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 của thành phố Vũng Tàu.
21/12/2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán phân bổ chi ngân sách các đơn vị và phường, xã trong toàn thành phố Vũng Tàu năm 2013.
21/12/2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc thông qua đề án ''Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vũng Tàu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020''.
21/12/2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc phê chuẩn đề án ''Quy hoạch phát triển giáo dục - đào tạo thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020''.
20/12/2012 Quyết định số 2794/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
20/12/2012 Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
19/12/2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành Quy định nội dung chi, mức chi Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đất Đỏ.
18/12/2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa về việc sửa đổi bổ sung một số điều của ''Quy định phối hợp thực hiện 02 thủ tục hành chính kết hợp liên thông tại bộ phận một cửa cấp xã về đăng ký khai sinh, nhập hộ khẩu, đăng ký và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa hộ khẩu'' ban hành kèm theo Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa (nay là thành phố Bà Rịa).
18/12/2012 Chỉ thị số 05/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền tăng cường hoạt động kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực xây dựng, môi trường trên địa bàn huyện Long Điền.
18/12/2012 Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Chuyển tới trang:  /11     Số văn bản mỗi trang: 
15,480,425 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner