"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 243 văn bản được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31/12/2013 Chỉ thị số 29/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
31/12/2013 Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh để cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.
31/12/2013 Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh để cho vay đối với hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
31/12/2013 Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để cho vay giải quyết việc làm.
31/12/2013 Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.
30/12/2013 Chỉ thị số 06/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2014 trên địa bàn huyện Long Điền.
30/12/2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành quy chế quản lý, sử dụng còi hụ cảnh báo thiên tai, báo động phòng không nhân dân, thời gian đến và tan sở đối với cán bộ - công chức viên chức - người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp.
27/12/2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 - 2016.
27/12/2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu năm 2014.
27/12/2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2014 của thành phố Vũng Tàu.
27/12/2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2014.
27/12/2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, kiến thiết thị chính, quy hoạch đô thị năm 2014 của thành phố Vũng Tàu.
27/12/2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
27/12/2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về phê duyệt mức hỗ trợ đối với người hiến máu nhân đạo tình nguyện và người vận động hiến máu tình nguyện.
26/12/2013 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều hành đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2014.
26/12/2013 Chỉ thị số 28/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
26/12/2013 Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố.
25/12/2013 Quyết định số 2944/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu.
24/12/2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phát huy dân chủ và thực thi pháp luật năm 2014.
24/12/2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2014.
Chuyển tới trang:  /13     Số văn bản mỗi trang: 
15,481,143 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner