"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2015           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 474 văn bản được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31/12/2015 Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
31/12/2015 Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
30/12/2015 Quyết định số 3215/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
30/12/2015 Quyết định số 3216/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
30/12/2015 Quyết định số 3217/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
30/12/2015 Quyết định số 3218/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
30/12/2015 Quyết định số 3219/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
30/12/2015 Quyết định số 3220/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
30/12/2015 Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bộ đơn giá lưu trữ tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
29/12/2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát huy dân chủ, thực thi pháp luật năm 2016.
29/12/2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016.
29/12/2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm, sửa chữa tài sản cố định; sự nghiệp kinh tế năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
29/12/2015 Quyết định số 3188/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
28/12/2015 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đề án nâng cao thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020.
28/12/2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
25/12/2015 Quyết định số 3150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.
24/12/2015 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2015 và Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
16/12/2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Côn Đảo.
11/12/2015 Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
11/12/2015 Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Chuyển tới trang:  /24     Số văn bản mỗi trang: 
15,480,528 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner