"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2019           Hội đồng nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 56 văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2019:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18/07/2019 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 06 tháng cuối năm 2019 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
18/07/2019 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019.
18/07/2019 Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương.
18/07/2019 Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
18/07/2019 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
18/07/2019 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua bổ sung Danh mục dự án có chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2019 đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
18/07/2019 Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND và một số nội dung của Đề án ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phê duyệt Đề án điều trị nghiện ma tuý tự nguyện không thu phí tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma tuý tỉnh.
18/07/2019 Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ một số nội dung của hoạt động Dân số-Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
18/07/2019 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025.
18/07/2019 Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ, nội dung chi và mức chi cho dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Dự án 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
18/07/2019 Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho giáo viên, nhân viên công tác tại các trường mầm non công lập có tổ chức bán trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
18/07/2019 Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh khuyết tật tại Trường Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Hữu Nghị và Trường Nuôi dạy trẻ Khuyết tật.
18/07/2019 Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
18/07/2019 Nghị quyết số 29/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách, một số chức danh khác ở cấp xã và ở thôn, ấp, khu phố, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
18/07/2019 Nghị quyết số 30/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
18/07/2019 Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi và mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
18/07/2019 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh giảm chỉ tiêu biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019.
18/07/2019 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
18/07/2019 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Mười Hai.
18/07/2019 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
14,216,473 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner