"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 8439 văn bản.
An ninh - Quốc phòng 85 văn bản
 
Cơ cấu tổ chức 108 văn bản
 
Công nghiệp 28 văn bản
 
Đất đai 169 văn bản
 
Doanh nghiệp 30 văn bản
 
Giáo dục - đào tạo 78 văn bản
 
Giao thông vận tải 117 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ 43 văn bản
 
Kinh tế 128 văn bản
 
Nông - Lâm - Ngư nghiệp 81 văn bản
 
Quản lý hành chính Nhà nước 365 văn bản
 
Tài chính - Ngân sách - Thuế 184 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 117 văn bản
 
Thi đua khen thưởng 33 văn bản
 
Thương mại - Dịch vụ 52 văn bản
 
Tư pháp 86 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao và Du lịch 81 văn bản
 
Viễn thông - Tin học 50 văn bản
 
Xây dựng 160 văn bản
 
Y tế - Lao động - Chính sách xã hội 271 văn bản
 
 
Chưa xác định lĩnh vực : 6173 văn bản.
15,065,682 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner