"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 7980 văn bản.
An ninh - Quốc phòng 74 văn bản
 
Cơ cấu tổ chức 92 văn bản
 
Công nghiệp 21 văn bản
 
Đất đai 121 văn bản
 
Doanh nghiệp 21 văn bản
 
Giáo dục - đào tạo 54 văn bản
 
Giao thông vận tải 89 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ 35 văn bản
 
Kinh tế 113 văn bản
 
Nông - Lâm - Ngư nghiệp 57 văn bản
 
Quản lý hành chính Nhà nước 333 văn bản
 
Tài chính - Ngân sách - Thuế 163 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 83 văn bản
 
Thi đua khen thưởng 29 văn bản
 
Thương mại - Dịch vụ 43 văn bản
 
Tư pháp 66 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao và Du lịch 52 văn bản
 
Viễn thông - Tin học 39 văn bản
 
Xây dựng 112 văn bản
 
Y tế - Lao động - Chính sách xã hội 212 văn bản
 
 
Chưa xác định lĩnh vực : 6171 văn bản.
12,797,888 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner