"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Năm 2014 : 517 văn bản.
An ninh - Quốc phòng 22 văn bản
 
Cơ cấu tổ chức 25 văn bản
 
Công nghiệp 7 văn bản
 
Đất đai 29 văn bản
 
Doanh nghiệp 11 văn bản
 
Giáo dục - đào tạo 32 văn bản
 
Giao thông vận tải 37 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ 7 văn bản
 
Kinh tế 48 văn bản
 
Nông - Lâm - Ngư nghiệp 27 văn bản
 
Quản lý hành chính Nhà nước 39 văn bản
 
Tài chính - Ngân sách - Thuế 37 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 25 văn bản
 
Thi đua khen thưởng 8 văn bản
 
Thương mại - Dịch vụ 11 văn bản
 
Tư pháp 11 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao và Du lịch 18 văn bản
 
Viễn thông - Tin học 15 văn bản
 
Xây dựng 45 văn bản
 
Y tế - Lao động - Chính sách xã hội 60 văn bản
 
 
Chưa xác định lĩnh vực : 3 văn bản.
15,517,798 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner