"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Năm 2019 : 243 văn bản.
An ninh - Quốc phòng 3 văn bản
 
Cơ cấu tổ chức 12 văn bản
 
Công nghiệp 2 văn bản
 
Đất đai 32 văn bản
 
Doanh nghiệp 6 văn bản
 
Giáo dục - đào tạo 11 văn bản
 
Giao thông vận tải 14 văn bản
 
Khoa học - Công nghệ 5 văn bản
 
Kinh tế 9 văn bản
 
Nông - Lâm - Ngư nghiệp 15 văn bản
 
Quản lý hành chính Nhà nước 15 văn bản
 
Tài chính - Ngân sách - Thuế 9 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 15 văn bản
 
Thi đua khen thưởng 3 văn bản
 
Thương mại - Dịch vụ 4 văn bản
 
Tư pháp 9 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao và Du lịch 14 văn bản
 
Viễn thông - Tin học 4 văn bản
 
Xây dựng 26 văn bản
 
Y tế - Lao động - Chính sách xã hội 34 văn bản
 
 
Chưa xác định lĩnh vực : 1 văn bản.
13,948,527 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner