"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Doanh nghiệp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 24 văn bản thuộc lĩnh vực Doanh nghiệp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15/03/2019 Quyết định số 593/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đề cương báo cáo tình hình thực hiện phối hợp giữa các cơ quan chức năng về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.
14/12/2018 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025.
14/12/2018 Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018-2025.
20/07/2017 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017.
10/07/2017 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp công nghiệp năm 2017.
30/09/2016 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
14/07/2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về viêc bãi bỏ Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy định việc cho sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
28/06/2016 Quyết định số 1700/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
05/05/2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
12/11/2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
10/02/2015 Quyết định số 321/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư dự án Khu du lịch Biển Sáng - Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.
10/02/2015 Quyết định số 321/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư dự án Khu du lịch Biển Sáng - Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.
20/10/2014 Quyết định số 2201/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Swagelok Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
08/10/2014 Quyết định số 2134/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
18/09/2014 Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về đăng ký hoạt động trụ sở điều hành của nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
26/08/2014 Quyết định số 1820/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh của Công ty Bia San Miguel Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
11/08/2014 Quyết định số 1666/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư dự án Khu du lịch Mặt trời buổi sáng (khu A) tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.
06/08/2014 Quyết định số 1649/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
10/07/2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020.
10/06/2014 Quyết định số 1186/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty Công trình Đô thị thành phố Bà Rịa tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
13,195,744 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner