"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  An ninh - Quốc phòng (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 17 văn bản thuộc lĩnh vực An ninh - Quốc phòng được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29/12/2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát huy dân chủ, thực thi pháp luật năm 2016.
11/12/2015 Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
20/10/2015 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016.
16/10/2015 Chỉ thị số 03/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016.
11/08/2015 Quyết định số 1810/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: san nền, kè chắn đất, cổng hàng rào (phần mở rộng 01ha) thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
20/07/2015 Quyết định số 1615/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. HMCT: đường điện cáp ngầm trung thế & trạm biến áp 3pha 250kVA - 22/0,4 kV khu 1ha.
16/07/2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2015 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
29/06/2015 Quyết định số 1403/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; công trình: Đồn Công an khu công nghiệp Phú Mỹ, huyện Tân Thành.
19/06/2015 Quyết định số 1304/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo, sửa chữa Đội công tác Biên phòng Hồ Cốc, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
12/06/2015 Quyết định số 1263/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trụ sở Công an phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa.
12/06/2015 Quyết định số 1262/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trụ sở Công an phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa.
08/06/2015 Quyết định số 1195/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Tên dự án: trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tên công trình: Thảm nhựa đường giao thông.
15/04/2015 Quyết định số 741/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo, sửa chữa Đồn Biên phòng Long Sơn, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
08/04/2015 Quyết định số 719/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua ca nô cao tốc phục vụ công tác cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
23/03/2015 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức tổng điều tra lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.
14/01/2015 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
12/01/2015 Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
14,490,336 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner