"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài chính - Ngân sách - Thuế (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 37 văn bản thuộc lĩnh vực Tài chính - Ngân sách - Thuế được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29/12/2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016.
28/12/2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
11/12/2015 Nghị quyết số 42/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tạm dừng thực hiện Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh.
11/12/2015 Nghị quyết số 39/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
11/12/2015 Nghị quyết số 38/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn mức thu phí tại các chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
11/12/2015 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ phát triển đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
11/12/2015 Nghị quyết số 36/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương trong 5 năm (2016-2020) tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
11/12/2015 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014.
11/12/2015 Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2016.
13/11/2015 Quyết định số 2755/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2015 đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách cấp tỉnh.
09/11/2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe gắn máy, xe ô tô, tàu, thuyền, ca nô và xe máy điện được ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.
18/08/2015 Chỉ thị số 13/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều hành ngân sách những tháng cuối năm 2015 do dự kiến giảm thu ngân sách địa phương, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
06/08/2015 Quyết định số 1770/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao số tạm giữ lại 10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước 8 tháng cuối năm 2015 cho các đơn vị sử dụng ngân sách cấp tỉnh và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
27/07/2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2015.
24/07/2015 Quyết định số 1651/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
16/07/2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2015.
07/07/2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2014.
12/06/2015 Quyết định số 1268/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: dự án: Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
01/06/2015 Quyết định số 1142/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: nhà để xe, kho vật chứng, kho xe vi phạm, sân bãi thuộc dự án: Trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
11/05/2015 Quyết định số 965/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch chi tiết kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu triển khai phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp và phần mềm quản lý tài sản nhà nước cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2015.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
14,491,468 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner