"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài nguyên - Môi trường (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 20 văn bản thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31/12/2015 Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
11/12/2015 Nghị quyết số 40/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy phép hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
12/11/2015 Quyết định số 2732/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
13/10/2015 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
24/07/2015 Quyết định số 1650/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu phương án thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp cho Bệnh viện đa khoa Bà Rịa.
17/07/2015 Quyết định số 1576/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu vệ sinh môi trường tại Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh năm 2015.
15/07/2015 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
07/07/2015 Quyết định số 1511/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyêt kế hoạch thực hiện của Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” năm 2015 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
19/06/2015 Quyết định số 1303/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, điều chỉnh đợt 4 Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh sách tàu cá tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đăng ký tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa năm 2015.
01/06/2015 Quyết định số 1139/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ của tỉnh.
18/05/2015 Quyết định số 1003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án xử lý ô nhiễm môi trường khu vực Cửa Lấp thuộc huyện Long Điền và thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
24/04/2015 Quyết định số 855/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại mỏ sét gạch ngói Mỹ Xuân 3, huyện Tân Thành, của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng DIC.
20/04/2015 Quyết định số 785/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 phục vụ lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch lâm viên Núi Dinh tại thành phố Bà Rịa và huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
02/04/2015 Quyết định số 669/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyêt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Xuyên Mộc thị trấn Phước Bửu.
30/03/2015 Quyết định số 636/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện hoạt động truyền thông nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015.
09/03/2015 Quyết định số 468/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án khảo sát lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, huyện Tân Thành.
10/02/2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng quy định các hệ số quy đổi khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
10/02/2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
05/02/2015 Quyết định số 289/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; công trình: cải tạo sân trường, sân khấu, cột cờ, hệ thống thoát nước Trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
02/02/2015 Quyết định số 246/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy tu, duy trì và vận hành hệ thống thoát nước trên các đô thị thuộc tỉnh năm 2015.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
14,491,457 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner