"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thi đua khen thưởng (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 5 văn bản thuộc lĩnh vực Thi đua khen thưởng được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16/12/2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Côn Đảo.
01/12/2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Đất Đỏ.
12/10/2015 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý sáng kiến cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
31/08/2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Côn Đảo.
15/01/2015 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi yêu nước năm 2015, lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các ngày lễ lớn trong năm 2015.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
14,491,454 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner