"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tư pháp (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 14 văn bản thuộc lĩnh vực Tư pháp được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11/12/2015 Nghị quyết số 49/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2016.
14/09/2015 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
16/07/2015 Quyết định số 1568/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
27/05/2015 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.
20/05/2015 Quyết định số 1060/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy trình tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
20/05/2015 Quyết định số 1059/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
18/05/2015 Quyết định số 1057/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy trình giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
06/05/2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện Đất Đỏ.
06/05/2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành Quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn huyện Đất Đỏ.
12/03/2015 Quyết định số 504/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
21/01/2015 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
12/01/2015 Quyết định số 48/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
12/01/2015 Quyết định số 45/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
09/01/2015 Quyết định số 41/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
14,489,654 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner