"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 16 văn bản thuộc lĩnh vực Văn hóa - Thể thao và Du lịch được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28/12/2015 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đề án nâng cao thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020.
11/12/2015 Nghị quyết số 44/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án nâng cao thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020.
14/08/2015 Quyết định số 1836/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nghỉ dưỡng biển Phi Lao tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
14/08/2015 Quyết định số 1834/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá thuê môi trường rừng để thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Bình An (khu B).
30/07/2015 Quyết định số 1703/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Nhà Chúa đảo thuộc khu di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo (Di tích quốc gia đặc biệt).
21/07/2015 Quyết định số 1624/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Mipha - Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
10/07/2015 Quyết định số 1536/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Biển Xanh tại xã Bưng Riềng và Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
29/06/2015 Quyết định số 1405/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Nam Bình tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
29/06/2015 Quyết định số 1404/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hủy bỏ Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu du lịch Lộc An tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
24/06/2015 Quyết định số 1365/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch hỗ trợ hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật năm 2015.
11/05/2015 Quyết định số 1111/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Đề án phát triển ngành Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
03/02/2015 Quyết định số 254/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo tháp chuông (gồm 3 trụ tháp) thành hình tượng 3 cây Nhang tại Nghĩa trang Hàng Dương - Côn Đảo.
03/02/2015 Quyết định số 252/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án lập quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
26/01/2015 Quyết định số 177/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch hồ Bút Thiền tại xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ.
26/01/2015 Quyết định số 169/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm văn hóa huyện Đất Đỏ.
22/01/2015 Quyết định số 145/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hủy bỏ Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch Quảng Trọng tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
14,491,423 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner