"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Viễn thông - Tin học (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 11 văn bản thuộc lĩnh vực Viễn thông - Tin học được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11/12/2015 Nghị quyết số 43/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
04/08/2015 Quyết định số 1733/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
06/07/2015 Quyết định số 1469/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa năm 2015.
01/07/2015 Quyết định số 1447/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác nâng cấp trang thông tin thành cổng thông tin điện tử của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.
23/06/2015 Quyết định số 1347/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2015.
18/06/2015 Quyết định số 1285/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Công thương năm 2015.
17/06/2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số nội dung của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
12/06/2015 Quyết định số 1246/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị tin học giảng dạy công nghệ thông tin cho các trường thuộc huyện Tân Thành.
11/05/2015 Quyết định số 968/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết kế hoạch nâng cấp trang thông tin thành cổng thông tin điện tử của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
08/05/2015 Quyết định số 944/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu trang bị máy vi tính học sinh cho các trường của thành phố Bà Rịa.
27/02/2015 Quyết định số 400/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trạm phủ sóng chương trình phát thanh - truyền hình của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại huyện Côn Đảo.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
14,491,416 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner