"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Y tế - Lao động - Chính sách xã hội (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 55 văn bản thuộc lĩnh vực Y tế - Lao động - Chính sách xã hội được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11/12/2015 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2016.
11/12/2015 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động trong các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh năm 2016.
11/12/2015 Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
11/12/2015 Nghị quyết số 35/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt mức hỗ trợ người cao tuổi sửa chữa nhà ở theo chương trình hành động quốc gia người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
06/10/2015 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo nghề và đào tạo nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp.
25/09/2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách trợ cấp đối với công chức, viên chức trực tiếp phục vụ chuyên môn trong ngành y tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020.
06/08/2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại Trung tâm tiếp nhận trong thời gian Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
16/07/2015 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2015.
16/07/2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2015.
09/07/2015 Quyết định số 1530/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mua sắm thiết bị sinh hoạt văn hóa, thiết bị cho cơ sở vui chơi trẻ em thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2015.
09/07/2015 Quyết định số 1522/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng mạng cấp nước 03 xã Tóc Tiên, Hắc Dịch và Sông Xoài.
09/07/2015 Quyết định số 1520/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch cho các trường học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
07/07/2015 Quyết định số 1510/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nâng cấp trang thiết bị y tế tuyến cơ sở.
06/07/2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy trình tuyển dụng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
29/06/2015 Quyết định số 1406/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hủy bỏ Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 12/10/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT về việc ban hành định mức chi thù lao cho cán bộ cấp xã làm công tác chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh BR-VT và Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 25/3/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT về việc chi thù lao cho cán bộ làm công tác chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Côn Đảo.
12/06/2015 Quyết định số 1259/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy năm 2015 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.
11/06/2015 Quyết định số 1231/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản.
02/06/2015 Quyết định số 1154/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 698/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt đề án đào tạo lao động kỹ thuật phục vụ ngành CNHT trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
29/05/2015 Quyết định số 1129/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng mức kinh phí xây Nhà tình nghĩa và nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
11/05/2015 Quyết định số 966/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổ chức các lớp bồi dưỡng phục vụ chuyên môn tại Bệnh viện Bà Rịa.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
14,565,131 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner