"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đất đai (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 32 văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31/12/2015 Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
30/12/2015 Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bộ đơn giá lưu trữ tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
11/12/2015 Nghị quyết số 34/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua diện tích thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư Trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
11/12/2015 Nghị quyết số 33/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua diện tích chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
28/09/2015 Quyết định số 2304/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính một số nội dung tại Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quy định hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
21/09/2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
25/08/2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
07/08/2015 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy trình xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận (công nhận) quyền sử dụng đất phi nông nghiệp, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền thuê đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
03/08/2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
17/07/2015 Quyết định số 1599/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung thời điểm tính tiền sử dụng đất tại Điều 1 Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
16/07/2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung danh mục thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư và danh mục các dự án, công trình cần cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
16/07/2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2015 trên địa bàn tỉnh.
09/07/2015 Quyết định số 1524/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi 1.841.3m2 đất tại xã Sơn Bình, huyện Châu Đức do Ủy ban nhân dân xã Sơn Bình quản lý. Và giao 1.628,3m2 đất thu hồi trên cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Đức để thực hiện xây dựng trụ sở tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ xã Sơn Bình. Số diện tích 213m2 đất còn lại làm hành lang an toàn giao thông.
09/07/2015 Quyết định số 1523/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi 1.760,4m2 đất tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức trong đó: 1.381,8m2 đất do Ủy ban nhân dân xã Xà Bang quản lý và 378,6m2 đất do Trường Tiểu học Lê Quý Đôn đang quản lý để thực hiện công trình Trạm y tế xã Xà Bang, huyện Châu Đức.
22/06/2015 Quyết định số 1321/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung giá đất tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phú Mỹ III, huyện Tân Thành.
03/06/2015 Quyết định số 1159/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất để tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất của hộ bà Phạm Thị Thu Thủy tại xã Tam Phuớc, huyện Long Điền.
02/06/2015 Quyết định số 1151/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất dự án: phân xưởng sản xuất nước đá tinh khiết Ngọc Hiệp của DNTN Ngọc Hiệp, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa.
27/05/2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
23/03/2015 Quyết định số 578/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất để tính tiền chuyền mục đích sử dụng đất dự án Khu nhà ở ven sông Dinh và sân bóng đá mini thuộc dự án Trung tâm văn hoá thông tin tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa.
18/03/2015 Quyết định số 543/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất để tính tiền thuê đất dự án khu nhà ở công nhân tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành của Công ty TNHH Living & Life Vina.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
14,564,826 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner