"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giáo dục - đào tạo (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 13 văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục - đào tạo được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09/09/2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đề án dạy và học tiếng Anh tại huyện Côn Đảo giai đoạn 2015 – 2018.
08/09/2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện giảng dạy theo mô hình trường học mới VNEN đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
01/09/2015 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
22/07/2015 Quyết định số 1640/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo, sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ.
16/07/2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện mô hình trường học mới (VNEN) đối với cấp tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
16/07/2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt đề án dạy và học tiếng Anh tại huyện Côn Đảo giai đoạn 2015 – 2018.
15/07/2015 Quyết định số 1559/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: đầu tư hoàn chỉnh Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
15/07/2015 Quyết định số 1552/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; công trình: Trường Tiểu học Gò Cát, huyện Xuyên Mộc.
26/06/2015 Quyết định số 1388/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mua sắm thiết bị đào tạo nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đổi mới và phát triển dạy nghề của Trường Cao đẳng Nghề tỉnh năm 2015.
11/06/2015 Quyết định số 1226/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật: mua sắm thiết bị đào tạo nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, dự án đổi mới và phát triển dạy nghề của Trường Cao đẳng Nghề tỉnh năm 2015.
05/03/2015 Quyết định số 449/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Mầm non Hàng Điều, phường 11 thành phố Vũng Tàu.
05/02/2015 Quyết định số 287/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; công trình: mua sắm thiết bị đào tạo nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, dự án đổi mới và phát triển dạy nghề của Trường cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
05/02/2015 Quyết định số 287/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; công trình: mua sắm thiết bị đào tạo nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, dự án đổi mới và phát triển dạy nghề của Trường cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
14,490,768 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner