"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kinh tế (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 21 văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29/12/2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm, sửa chữa tài sản cố định; sự nghiệp kinh tế năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
11/12/2015 Nghị quyết số 47/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh giữa 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.
11/12/2015 Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2016.
11/12/2015 Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
03/09/2015 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2015 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
28/08/2015 Quyết định số 1993/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư trong nước năm 2015 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
29/07/2015 Quyết định số 1683/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sản xuất bản tin sức khỏe Bà Rịa-Vũng Tàu và in ấn tờ rơi, băng rôn truyền thông.
22/07/2015 Quyết định số 1641/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo, sửa chữa và mua sắm thiết bị Văn phòng Thông tin quy hoạch xây dựng Tân Thành.
07/07/2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản - sự nghiệp kinh tế 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản - sự nghiệp kinh tế 06 tháng cuối năm 2015.
07/07/2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách nhà nước, thực thi pháp luật 6 tháng cuối năm 2015.
29/06/2015 Quyết định số 1392/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tài sản tập trung tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp huyện Côn Đảo năm 2015.
18/06/2015 Quyết định số 1299/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: xây dựng, sửa chữa một số hạng mục tại Trường Chính trị tỉnh.
01/06/2015 Quyết định số 1135/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác chỉnh lý tài liệu tại Sở Giao thông - vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
19/05/2015 Quyết định số 1042/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư phòng họp truyền hình trực tuyến Tỉnh ủy.
17/03/2015 Quyết định số 470/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án phát dọn cây Mai Dương trong khu vực lòng hồ Suối Môn, xã Long Tân huyện Đất Đỏ.
02/03/2015 Quyết định số 431/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án chợ liên xã Long Mỹ - Phước Hội, huyện Đất Đỏ.
25/02/2015 Quyết định số 383/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Bến Lội - Bình Châu.
30/01/2015 Quyết định số 229/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
28/01/2015 Quyết định số 211/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học Bàu Chinh, huyện Châu Đức.
15/01/2015 Quyết định số 61/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án công trình bảo vệ bờ biển Lộc An 1.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
14,564,906 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner