"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."(trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Khai trương Công báo điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Triển khai hệ thống Công báo điện tử
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 25 + 26            Năm 2014 Ngày 15 tháng 4 năm 2014
  Tổng tập năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-01-2014 Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2012. 02
1,579,333 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner