"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2020 Ngày 31 tháng 3 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23/03/2020 Quyết định số 600/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện cắm mốc giới theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035. 03
23/03/2020 Quyết định số 602/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển đô thị Long Hải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 09
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
18/03/2020 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021. 25
19/03/2020 Quyết định số 580/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 29
19/03/2020 Quyết định số 581/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 48
20/03/2020 Quyết định số 593/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc thầm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 58
24/03/2020 Quyết định số 622/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa cơ sở, lĩnh vực thư viện, lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 61
15,484,741 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner