"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 38 + 39           Năm 2006 Ngày 31 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
04/01/2006 Nghị quyết số 20/2006/NQ-HĐND về việc thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2006 của huyện Côn Đảo. 04
04/01/2006 Nghị quyết số 21/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt Đề án thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục bậc trung học và nâng cao chất lượng giáo dục. 07
04/01/2006 Nghị quyết số 22/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo huyện Côn Đảo giai đoạn 2006 - 2010. 09
04/01/2006 Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND về việc huy động Ngày công lao động nghĩa vụ công ích năm 2006. 11
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
17/07/2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Châu Đức 6 tháng cuối năm 2006. 12
17/07/2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn đề án giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 của huyện Châu Đức. 16
17/07/2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 – 2010 huyện Châu Đức. 18
17/07/2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt quyết toán thu chi ngân sách nhà nước huyện năm 2005. 21
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
30/06/2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006 của huyện Ðất Ðỏ. 22
30/06/2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND về việc thành lập thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 27
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
21/03/2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho công dân nam giới đủ 17 tuổi và công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự chưa được đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2006. 29
27/03/2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND về việc triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước trên địa bàn huyện Đất Đỏ. 32
10/01/2006 Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân huyện với Liên đoàn Lao động huyện Đất Đỏ. 35
13/04/2006 Quyết định số 667/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu du lịch huyện Đất Đỏ. 40
22/05/2006 Quyết định số 1137/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Đất Đỏ. 46
17/08/2006 Quyết định số 2294/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính huyện Đất Đỏ. 54
10/10/2006 Quyết định số 2559/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Đất Đỏ. 59
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
29/05/2006 Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. 67
14/03/2006 Quyết định số 1407/2006/QĐ-UBND về việc không cho neo đậu ghe, tàu khai thác hải sản trên các bãi tắm biển thành phố Vũng Tàu. 69
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
20/07/2006 Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Xuyên Mộc 6 tháng cuối năm 2006. 71
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
05/01/2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND về việc triển khai Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Xuyên Mộc năm 2006. 77
05/01/2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách năm 2006 của huyện Xuyên mộc. 83
09/03/2006 Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2006. 86
25/08/2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND về việc phát động đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm 2006 – 2010 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX. 90
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
21/12/2006 Quyết định số 4650/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 5B (gói thiết bị trường học) thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học liên xã Phước Hội, Lộc An, Long Mỹ huyện Đất Đỏ. 92
15,513,028 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner