"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2006 Ngày 20 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10/08/2006 Chỉ thị số 24/2006/CT-UBND về việc phát động đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IV. 03
15/08/2006 Chỉ thị số 25/2006/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2006 - 2007 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 06
15/08/2006 Chỉ thị số 26/2006/CT-UBND về việc thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. 10
01/08/2006 Quyết định số 2254/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều tra, khảo sát, xây dựng phương án xác định giá đất năm 2007 trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 13
08/08/2006 Quyết định số 2295/2006/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn đến 2010, xét đến năm 2020. 16
15/08/2006 Quyết định số 2360/2006/QĐ-UBND về việc sửa đổi khoản 1 và 2 Điều 3 của Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo quyết định số 608/2006/QĐ-UBND ngày 27/2/2006. 24
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04/07/2006 Quyết định số 1912/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ liên ngành xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 26
05/07/2006 Quyết định số 1949/QĐ-UBND về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu. 29
07/07/2006 Quyết định số 1988/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch năm 2006. 30
02/08/2006 Quyết định số 2271/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng. 34
10/08/2006 Quyết định số 2319/QĐ-UBND về việc xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát giá đất, xây dựng phương án xác định giá đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 53
15/08/2006 Quyết định số 2358/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2006 Chương trình mục tiêu Quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình. 58
17/08/2006 Quyết định số 2372/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 60
15,215,178 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner