"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02 + 03           Năm 2006 Ngày 05 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17/08/2006 Chỉ thị số 27/2006/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 04
25/08/2006 Quyết định số 2518/2006/QĐ-UBND “Về việc sửa đổi nội dung khoản 4, Điều 4 và bổ sung khoản 23, Điều 4 trong bảng quy định về cấp nhà, hạng nhà, giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo quyết định số 1409/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh”. 07
30/08/2006 Quyết định số 2571/2006/QĐ-UBND về việc quy định mức thu và sử dụng lệ phí thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 09
31/08/2006 Quyết định số 2585/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010. 11
31/08/2006 Quyết định số 2603/2006/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu phí bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 58
31/08/2006 Quyết định số 2604/2006/QĐ-UBND về việc quy định mức chi cụ thể kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 60
31/08/2006 Quyết định số 2605/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 62
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
15/08/2006 Quyết định số 2351/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 67
15/08/2006 Quyết định số 2352/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán ngân sách cho 82 xã, phường, thị trấn của Sở Tài chính. 72
15/08/2006 Quyết định số 2359/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 77
24/08/2006 Quyết định số 2473/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Tổ liên ngành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 78
24/08/2006 Quyết định số 2494/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập đề án Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 84
24/08/2006 Quyết định số 2495/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo "Bình ổn giá dịch vụ" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 92
24/08/2006 Quyết định số 2496/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo “bình ổn giá dịch vụ” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 94
28/08/2006 Quyết định số 2551/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. 96
29/08/2006 Quyết định số 2556/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục công trình Di dời đường dây trung, hạ thế thuộc dự án cải tạo và nâng cấp đường quy hoạch số 8, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 99
29/08/2006 Quyết định số 2557/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Đường điện trung, hạ thế và trạm biến áp ấp Vĩnh Thanh, thị trấn Ngãi Giao, ấp Gia Hoà – Đông Linh – Vĩnh An, xã Bình Giã, tổ dân cư 43 – 60 – 81 - 83 xã Kim Long, thôn 7 ấp Quảng Tây xã Nghĩa Thành, ấp Liên Đức xã Xà Bang, huyện Châu Đức. 102
29/08/2006 Quyết định số 2559/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Hạ tầng khu dân cư Bến Lội Bình Châu giai đoạn 2, huyện Xuyên Mộc. 104
31/08/2006 Quyết định số 2582/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất của Ban Quản lý Rừng phòng hộ thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2006. 111
31/08/2006 Quyết định số 2583/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư chung cư 05 tầng tại xã Phước Hải. 114
31/08/2006 Quyết định số 2584/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình: Mở rộng Trung tâm Y tế Bà Rịa. 117
31/08/2006 Quyết định số 2608/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành. 119
15,021,602 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner