"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2006 Ngày 15 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12/09/2006 Quyết định số 2718/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý các chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
12/09/2006 Quyết định số 2719/2006/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy định về việc xác định các đề tài khoa học - công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh". 12
12/09/2006 Quyết định số 2720/2006/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy định về phương thức làm việc của hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn xác định các đề tài khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh". 22
12/09/2006 Quyết định số 2721/2006/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy định về việc tuyển chọn, xét duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh". 28
12/09/2006 Quyết định số 2722/2006/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn, xét duyệt tố chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài khoa học và công nghệ và Dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh". 42
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08/09/2006 Quyết định số 2695/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 5 (xây lắp) thuộc Dự án đường giao thông nội vùng Dự án khai thác sử dụng bãi bồi ven biển vùng Hội Bài, huyện Tân thành. 49
08/09/2006 Quyết định số 2697/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu Trường Tiểu học Phan Đình Phùng, huyện Tân Thành. 54
08/09/2006 Quyết định số 2698/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Kiểm định thử tải khán đài phục vụ Festival biển 2006. 57
15,260,938 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner