"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2006 Ngày 25 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31/08/2006 Chỉ thị số 28/2006/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp chấn chỉnh trong công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng của Dự án đoạn cuối Quốc lộ 51. 05
14/09/2006 Quyết định số 2763/2006/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2015, định hướng đến 2020. 08
14/09/2006 Quyết định số 2764/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chế độ thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, mức thu và tỉ lệ phần trăm (%) số phí thu được để lại. 16
20/09/2006 Quyết định số 2811/2006/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 cho Trung tâm Phát triển quỹ đất từ nguồn thu đấu giá lô đất 2.236,4m2 tại Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu. 23
20/09/2006 Quyết định số 2813/2006/QĐ-UBND về việc bổ sung, điều chỉnh chức danh cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn. 25
20/09/2006 Quyết định số 2814/2006/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 7973/2004/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2004 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 27
20/09/2006 Quyết định số 2815/2006/QĐ-UBND về việc thực hiện chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ cao đẳng, đại học công tác tại xã, phường, thị trấn. 31
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08/09/2006 Quyết định số 2696/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án Máy chụp cắt lớp điện toán - Bệnh viện Bà Rịa. 33
12/09/2006 Quyết định số 2724/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 6, 7, 8, 9, 10 Điều 1 Quyết định số 8380/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Doanh trại đại đội huấn luyện C19-BCH Biên phòng tỉnh. 36
12/09/2006 Quyết định số 2745/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 09 (gói đường dây và trạm biến áp) thuộc Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ. 38
13/09/2006 Quyết định số 2747/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Hệ thống cấp nước xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. 40
13/09/2006 Quyết định số 2748/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Hệ thống cấp nước xã Tóc Tiên - Châu Pha, huyện Tân Thành. 42
13/09/2006 Quyết định số 2749/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành chi phí Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến năm 2015. 44
13/09/2006 Quyết định số 2750/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh các khoản 3, 11 - Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2000 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Dự án đường Nguyễn An Ninh (đoạn từ ngã tư Giếng nước đến ngã tư Bến Đình) thành phố Vũng Tàu. 46
13/09/2006 Quyết định số 2751/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 4 (Xây lắp, lắp đặt thiết bị) thuộc Dự án mở rộng, nâng cấp hệ thống cấp nước các huyện Xuyên Mộc, Châu Đức, Tân Thành. 48
13/09/2006 Quyết định số 2755/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm trang thiết bị tin học ngành y tế năm 2006. 50
13/09/2006 Quyết định số 2756/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2006. 55
13/09/2006 Quyết định số 2757/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm Server chuyên dùng cho các đơn vị tuyến tỉnh và các bệnh viện - Trung tâm y tế thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 57
13/09/2006 Quyết định số 2765/QĐ-UBND về việc về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm trang thiết bị tin học và mở rộng mạng LAN năm 2006 tại Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh. 64
14/09/2006 Quyết định số 2766/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí mộ, nghĩa trang liệt sĩ năm 2006. 71
14/09/2006 Quyết định số 2767/QĐ-UBND về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. 73
14/09/2006 Quyết định số 2768/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 76
14/09/2006 Quyết định số 2773/QĐ-UBND về việc phê duyệt TKKT - Dự toán bổ sung khối lượng xử lý nền đất yếu công trình: cải tạo, nâng cấp đường 30/4 thành phố - Vũng Tàu. 79
14/09/2006 Quyết định số 2774/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán khối lượng phát sinh công trình trụ sở UBND xã Hội Bài, huyện Tân Thành. 81
14/09/2006 Quyết định số 2775/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán khối lượng phát sinh công trình trụ sở UBND xã Châu Pha, huyện Tân Thành. 83
14/09/2006 Quyết định số 2776/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán khối lượng phát sinh công trình trụ sở UBND xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành. 85
14/09/2006 Quyết định số 2777/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán khối lượng phát sinh công trình trụ sở UBND xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành. 87
15/09/2006 Quyết định số 2792/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. 89
15/09/2006 Quyết định số 2793/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Đô thị Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. 101
15,261,182 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner