"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2006 Ngày 30 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/09/2006 Quyết định số 2820/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2010 ". 05
20/09/2006 Quyết định số 2821/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá nhà xây dựng mới và tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà làm căn cứ cho việc tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 23
21/09/2006 Quyết định số 2841/2006/QĐ-UBND về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn. 26
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
13/09/2006 Quyết định số 2754/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị tin học năm 2006 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng. 28
15/09/2006 Quyết định số 2794/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp thuộc Dự án xây dựng Trường Trung học phổ thông Bà Rịa, thị xã Bà Rịa. 30
18/09/2006 Quyết định số 2796/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 7 Điều 1 Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công dự toán công trình: Trường mầm non Châu Pha, xã Châu Pha, huyện Tân Thành. 32
18/09/2006 Quyết định số 2797/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm trang thiết bị dạy học lớp 5 năm học 2006 - 2007. 35
18/09/2006 Quyết định số 2803/QĐ-UBND về việc công bố dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 42
19/09/2006 Quyết định số 2804/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trường Tiểu học Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc. 44
20/09/2006 Quyết định số 2808/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 11 và 14 - Điều 1, Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Bà Rịa. 46
20/09/2006 Quyết định số 2809/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 48
20/09/2006 Quyết định số 2810/QĐ-UBND về việc phê duyệt cơ chế chính sách hỗ trợ tiêu hủy lúa bị nhiễm bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 57
20/09/2006 Quyết định số 2817/QĐ-UBND về việc kiện toàn Phòng Tiếp dân của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 62
20/09/2006 Quyết định số 2822/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 ngành Bưu chính - Viễn thông. 66
20/09/2006 Quyết định số 2826/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu cung cấp và lắp đặt trang thiết bị phòng học ngoại ngữ của Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2006. 68
20/09/2006 Quyết định số 2828/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng Nhà luyện tập và thi đấu Judo. 70
20/09/2006 Quyết định số 2830/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Khu nhà ở tạm cư Đại An, phường 9, thành phố Vũng Tàu. 73
21/09/2006 Quyết định số 2832/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu, hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng nhà thầu gói thầu 5B (gói thiết bị trường học) thuộc Dự án Trường Trung học phổ thông liên xã Phước Hội, Lộc An, Long Mỹ, huyện Đất Đỏ. 77
21/09/2006 Quyết định số 2833/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu Dự án Trường Mầm non Côn Đảo, huyện Côn Đảo. 82
21/09/2006 Quyết định số 2835/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án cải tạo, sửa chữa nhỏ Bệnh viện Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu. 87
25/09/2006 Quyết định số 2847/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án Thư viện Tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 89
25/09/2006 Quyết định số 2848/QĐ-UBND [ Về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 93
25/09/2006 Quyết định số 2852/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2006 Chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm - phòng chống HIV/AIDS. 95
25/09/2006 Quyết định số 2853/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giá trị hợp đồng gói thầu xây lắp - thiết bị Dự án Nhà Văn hoá thuộc Trung tâm Văn hoá - Thể thao Bàu Thành, huyện Long Điền. 98
25/09/2006 Quyết định số 2854/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 7 - Điều 1 Quyết định số 8593/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2002 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt điều chỉnh khoản 6 và 7 - Điều 1 - Quyết định số 2334/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2000 phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng: Trường Trung học Cơ sở phường 10, thành phố Vũng Tàu. (Quyết định này thay cho Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 100
25/09/2006 Quyết định số 2857/QĐ-UBND về việc chấp thuận thiết kế kỹ thuật xây dựng Nhà máy gốm sứ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gốm sứ Mỹ Xuân. 102
27/09/2006 Quyết định số 2887/QĐ-UBND về việc cho phép điều chỉnh giá trị hợp đồng gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc Dự án Doanh trại Đại đội pháo binh 38 tại đèo Nước Ngọt, xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ. 105
27/09/2006 Quyết định số 2893/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình khoa học - công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 107
27/09/2006 Quyết định số 2894/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 01(tư vấn thiết kế kỹ thuật - lập tổng dự toán) thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 117
14,572,640 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner