"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2006 Ngày 05 tháng 10 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27/09/2006 Quyết định số 2892/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03
27/09/2006 Quyết định số 2895/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng nhà liên kế xây thô Khu tái định cư thị trấn Long Hải (lô 31), huyện Long Điền. 07
27/09/2006 Quyết định số 2896/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phường Kim Dinh, thị xã Bà Rịa. 10
27/09/2006 Quyết định số 2897/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phường Long Hương, thị xã Bà Rịa. 14
27/09/2006 Quyết định số 2898/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng nhà liên kế xây thô Khu tái định cư( lô E) xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. 18
27/09/2006 Quyết định số 2899/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng nhà liên kế xây thô Khu tái định cư số 2 thị trấn Long Điền (lô B), huyện Long Điền. 21
27/09/2006 Quyết định số 2900/QĐ-UBND về việc chấp thuận thiết kế kỹ thuật xây dựng Nhà máy cán thép của Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Thép Đồng Tiến - Nhật Việt. 24
27/09/2006 Quyết định số 2901/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục công trình: Đường dây trung thế 22 kV và trạm biến áp 03 pha 100 kVA - 15(22)/0,4 kV thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non Côn Đảo, huyện Côn Đảo. 27
27/09/2006 Quyết định số 2902/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế - dự toán công trình: Đường điện trung, hạ thế và các trạm biến áp xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (thay thế Quyết định số 166/QĐ-CN ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Sở Công nghiệp). 32
27/09/2006 Quyết định số 2903/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục công trình: Đường dây trung thế và trạm biến áp 03 pha 3 x 25 kVA cấp điện cho Trường Tiểu học Ngãi Giao thuộc Dự án xây dựng Trường Tiểu học Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 38
27/09/2006 Quyết định số 2905/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng lắp đặt Hệ thống cấp nước Trường bắn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 42
27/09/2006 Quyết định số 2906/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án Hệ thống kênh nội đồng Đá Đen. 45
27/09/2006 Quyết định số 2907/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu cấp điện tổng thể, điện chiếu sáng tổng thể, trạm biến áp (gói thầu số 04) thuộc Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư 44 ha đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 48
27/09/2006 Quyết định số 2908/QĐ-UBND về việc tiếp nhận qũy nhà ở của Công ty Nhiệt điện Bà Rịa. 54
27/09/2006 Quyết định số 2909/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Tuyến thoát nước đường Phạm Hồng Thái Nội dung công việc: Chi phí đền bù (phần bổ sung). 56
27/09/2006 Quyết định số 2910/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hạng mục công trình: san nền. 58
15,215,161 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner