"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2006 Ngày 10 tháng 10 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
12/01/2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND về việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2005 - 2006. 03
16/01/2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND về việc tổ chức quản lý điều hành ngân sách năm 2006 của huyện Côn Đảo. 06
16/01/2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ kế họach phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và thực thi pháp luật năm 2006 của huyện Côn Đảo. 09
26/01/2006 Chỉ thị số 04/2006/CT-UBND về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện Côn Đảo. 13
21/02/2006 Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND về việc vận động nhân dân đóng góp xây dựng các loại quỹ năm 2006. 16
13/06/2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện trên địa bàn huyện Côn Đảo. 19
25/08/2006 Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2006 - 2007 của ngành giáo dục huyện Côn Đảo. 21
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28/09/2006 Quyết định số 2915/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm trang thiết bị dạy học lớp 10 năm học 2006 - 2007. 23
28/09/2006 Quyết định số 2916/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm trang thiết bị phòng máy vi tính dạy học cho 03 trường trung học phổ thông năm 2006. 30
28/09/2006 Quyết định số 2917/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm trang thiết bị tin học phục vụ ứng dụng công nghệ - thông tin năm 2006 tại Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 39
28/09/2006 Quyết định số 2918/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật: thiết bị nâng cao năng lực hoạt động Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên. 47
28/09/2006 Quyết định số 2929/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 50
29/09/2006 Quyết định số 2940/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 5A (gói xây lắp và thiết bị phòng cháy chữa cháy) thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học liên xã Phước Hội, Lộc An, Long Mỹ, huyện Đất Đỏ. 53
29/09/2006 Quyết định số 2942/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc để xây dựng công trình Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Qúy Đôn. 55
29/09/2006 Quyết định số 2943/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Bến xe khách thị xã Bà Rịa. Hạng mục: Đường điện trung thế 3 pha 15 (22) kV, trạm biến áp 3 pha 3×50 kVA -15 (22)/0,4 kA và máy phát điện 37,5 kVA-220/380V. 56
29/09/2006 Quyết định số 2944/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu Dự án bãi đậu xe Khu vực Dinh Cô, huyện Long Điền. 58
15,249,101 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner