"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2006 Ngày 15 tháng 10 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
02/10/2006 Quyết định số 2949/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp + thiết bị (gói thầu số 01) thuộc Dự án đầu tư xây dựng chợ phường Phước Nguyên, thị xã Bà Rịa. 05
04/10/2006 Quyết định số 2983/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi phí lập “Quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2006 - 2015, định hướng đến năm 2020”. 07
04/10/2006 Quyết định số 2985/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm trang thiết bị chuyên dùng (âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ …) cho 11 Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã, phường và Nhà Văn hóa Côn Đảo. 17
04/10/2006 Quyết định số 2990/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 1 - Điều 1 - Quyết định số 2658/QĐ- UBND ngày 07 tháng 9 năm 2006 về việc phê duyệt thiết kế - dự toán trồng bổ sung cây nâng cao chất lượng rừng và chăm sóc rừng trồng nâng cao của Ban Quản lý Rừng phòng hộ thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2006. 24
04/10/2006 Quyết định số 2991/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế trồng rừng dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất của Ban Quản lý rừng phòng hộ thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2006. 26
04/10/2006 Quyết định số 2992/QĐ-UBND về việc phê duyệt kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế và trạm biến áp 01 pha 75 kVA cấp điện cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trường Tộ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 29
04/10/2006 Quyết định số 2994/QĐ-UBND về việc phê duyệt kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế và trạm biến áp 01 pha 25 kVA cấp điện cho trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đá Bạc thuộc Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đá Bạc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 33
04/10/2006 Quyết định số 2995/QĐ-UBND về việc phê duyệt kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế và trạm biến áp 01 pha 75 kVA cấp điện cho Trường Mầm non Suối Nghệ - Nghĩa Thành thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Suối Nghệ - Nghĩa Thành huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 37
04/10/2006 Quyết định số 2996/QĐ-UBND về việc phê duyệt kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế và trạm biến áp 01 pha 75 kVA cấp điện cho Trường Mầm non xã Láng Lớn thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non xã Láng Lớn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 41
04/10/2006 Quyết định số 2997/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh các khoản 8, 9 và 10 - Điều 1 Quyết định số 7047/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng kho lạnh tại cảng Bến Đầm huyện Côn Đảo. 45
04/10/2006 Quyết định số 2998/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mục 5 - Điều 1 của Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán hạng mục hệ thống điện chiếu sáng thuộc Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Gò Cát 6, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 47
04/10/2006 Quyết định số 3002/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm trang thiết bị dạy học lớp 5, lớp 10 - thiết bị dùng chung: ti vi, đầu đĩa, máy chiếu Overhead năm học 2006 - 2007. 49
05/10/2006 Quyết định số 3006/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng đường vào và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. 57
05/10/2006 Quyết định số 3179/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và chuẩn bị đất sạch để thu hút vốn đầu tư cho khu vực Bàu Trũng và Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu. 60
06/10/2006 Quyết định số 3180/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công – dự toán khối lượng phát sinh Trường Mầm non Gò Cát, thị xã Bà Rịa. 64
09/10/2006 Quyết định số 3183/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch ''Tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại khách sạn cao tầng năm 2006''. 66
09/10/2006 Quyết định số 3184/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch ''Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho các doanh nghiệp du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2006 - 2007''. 71
09/10/2006 Quyết định số 3195/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu cung cấp và lắp đặt trang thiết bị thực hành trang bị điện của Trường Cao đẳng Cộng đồng. 76
11/10/2006 Quyết định số 3204/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư hồ sông Ray, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 80
11/10/2006 Quyết định số 3205/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật bảo dưỡng máy đóng mở thủy lợi năm 2006. 88
11/10/2006 Quyết định số 3206/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi phục vụ Đông Xuân năm 2005 - 2006. 93
11/10/2006 Quyết định số 3207/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa 08 hạng mục công trình thủy lợi năm 2006. 98
12/10/2006 Quyết định số 3209/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán công trình: đường giao thông nội vùng Dự án định canh - định cư Xuân Sơn – Đá Bạc – Suối Nghệ năm 2004. 103
12/10/2006 Quyết định số 3210/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: đường điện trung, hạ thế và các trạm biến áp ấp Nhân Phước, Nhân Hòa, Nhân Trí, Nhân Trung 3, xã Xuyên Mộc; ấp Phước Lộc, Phước Tiến, thị trấn Phước Bửu, Hồ Tràm, Gò Cà, Ủy ban nhân dân xã - ấp Thạnh Sơn (2A), xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. 105
12/10/2006 Quyết định số 3211/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 9- Điều 1 của Quyết định số 7978/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Dự án đường điện trung, hạ thế và các trạm biến áp xã Mỹ Xuân, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 107
12/10/2006 Quyết định số 3213/QĐ-UBND về việc phê duyệt hạng mục di dời đường dây trung, hạ thế thuộc Dự án quy hoạch số 4 thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 109
12/10/2006 Quyết định số 3214/QĐ-UBND về việc phê duyệt hạng mục di dời đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp thuộc Dự án Tỉnh lộ 44A (giai đoạn 2), huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 112
15,260,630 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner