"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2006 Ngày 20 tháng 10 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26/07/2006 Quyết định số 2182/2006/QĐ-UBND về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007. 04
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
11/01/2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Bà Rịa năm 2006. 14
11/01/2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND về bổ sung kinh phí hoạt động quản lý hành chính, Đảng, Nhà nước, đoàn thể năm 2005. 19
11/01/2006 Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách thị xã năm 2006. 21
21/07/2006 Nghị quyết số 17/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2006. 25
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
12/01/2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND về việc phân giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2006. 31
13/01/2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí hoạt động quản lý hành chính, Đảng, Nhà nước, đoàn thể năm 2005. 33
24/02/2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Văn hoá Thông tin - Thể thao thành phố Bà Rịa. 34
23/03/2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về Bộ luật Dân sự năm 2005 địa bàn thành phố Bà Rịa. 43
28/03/2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố Bà Rịa. 47
10/04/2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường trên địa bàn thành phố Bà Rịa giai đoạn 2006 - 2010. 49
11/04/2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế tổ chức và họat động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Bà Rịa. 57
14/06/2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt ban hành Đề án thực hiện Nghị quyết giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 65
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
13/10/2006 Quyết định số 3570/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Kim Cương thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. 80
16/10/2006 Quyết định số 3571/QĐ-UBND về việc cho phép công ty Công trình đô thị - thị xã Bà Rịa tiếp nhận hệ thống cung cấp nhiên liệu cho Trung tâm hỏa táng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 86
16/10/2006 Quyết định số 3572/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm, lắp đặt trang thiết bị tin học của Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 87
16/10/2006 Quyết định số 3574/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án xử lý âm thanh, thông gió, chống nóng và bổ sung chi tiết mặt đứng công trình Nhà Thi đấu đa năng 3.000 chỗ Bàu Trũng, thành phố Vũng Tàu. 95
16/10/2006 Quyết định số 3578/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế và trạm biến áp 01 pha 75 kVA cấp điện cho Trường Tiểu học Long Hải 4 thuộc Dự án đầu tư Trường Tiểu học Long Hải 4, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 98
16/10/2006 Quyết định số 3579/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh các khoản 7, 11 và 12 Điều 1 Quyết định số 8403/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Dự án cầu và đường sang Gò Găng, thành phố Vũng Tàu. 102
16/10/2006 Quyết định số 3581/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chủ đầu tư Dự án xây dựng trụ sở làm việc và trang thiết bị kiểm tra an toàn thú y thủy sản. 104
16/10/2006 Quyết định số 3582/QĐ-UBND về việc phê duyệt chi phí lập Dự án đầu tư, thiết kế xây dựng Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Qúy Đôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 105
15,260,828 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner