"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2006 Ngày 03 tháng 11 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31/10/2006 Quyết định số 3913/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 05
31/10/2006 Quyết định số 3931/2006/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến 2015. 17
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27/10/2006 Quyết định số 3844/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thuật thi công và dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế 22 kV và trạm biến áp 03 pha 100 kVA - 22/0,4 kV cấp điện cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 25
27/10/2006 Quyết định số 3845/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án sân đường nội bộ trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 29
27/10/2006 Quyết định số 3847/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch chọn điểm điều tra, khảo sát giá đất để xây dựng phương án xác định giá đất năm 2007 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 32
27/10/2006 Quyết định số 3849/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành: Đường vào Nhà máy nghiền Klinker Holcim Phú Mỹ ( phần còn lại của đường số 3 – Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, đoạn từ km 2+650 – km 3+859). 36
30/10/2006 Quyết định số 3887/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án Nhà khách 102 Hạ Long thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 38
30/10/2006 Quyết định số 3888/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Đường số 1B và 2B (gói số 19) thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Phú Mỹ I. 42
30/10/2006 Quyết định số 3893/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm trang thiết bị phòng học và mạng LAN năm 2006 tại Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 44
30/10/2006 Quyết định số 3894/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công – dự toán xây dựng Trường Trung học Cơ sở phường 10, thành phố Vũng Tàu. 52
30/10/2006 Quyết định số 3895/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 7 và 9 - Điều 1 - Quyết định số 8302/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng: Trường Mầm non Hắc Dịch, huyện Tân Thành (Thay cho Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2006 của Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh). 56
30/10/2006 Quyết định số 3896/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 01 (xây lắp + thiết bị) thuộc Dự án xây dựng Trường Tiểu học Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 58
30/10/2006 Quyết định số 3897/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung khu đô thị mới Kim Long, huyện Châu Đức. 60
30/10/2006 Quyết định số 3899/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình cải tạo Trụ sở làm việc Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 62
31/10/2006 Quyết định số 3908/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường và Cầu từ Gò Găng qua Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. 65
31/10/2006 Quyết định số 3912/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Thành thời kỳ 2006 - 2015, định hướng đến 2020. 73
31/10/2006 Quyết định số 3918/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 11 - Điều 1 - Quyết định số 6252/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 85
31/10/2006 Quyết định số 3919/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 10 - Điều 1 - Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 87
31/10/2006 Quyết định số 3922/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 11- Điều 1 Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 11 và 12 - Điều 1 Quyết định số 8327/QĐ -UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Dự án đường Suối Nghệ - Nghĩa Thành, huyện Châu Đức. 89
31/10/2006 Quyết định số 3923/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 11.1 - Điều 1 của Quyết định số 7211/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Dự án đường quy hoạch số 10 thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. 91
31/10/2006 Quyết định số 3924/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 11.1 - Điều l của Quyết định số 7939/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Dự án đường quy hoạch số 13 thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. 93
31/10/2006 Quyết định số 3925/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 8 - Điều l của Quyết định số 5997/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo bờ phía Đông sông Dinh, thị xã Bà Rịa. 95
31/10/2006 Quyết định số 3926/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 7 - Điều 1 Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2003 của UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Bắc Quốc lộ 55, thị xã Bà Rịa. 97
31/10/2006 Quyết định số 3927/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 7 - Điều 1 Quyết định số 8914/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2004 của UBND tỉnh phê duyệt Dự án điều chỉnh Siêu thị Mỹ nghệ số 2 đường Trung Trắc, thành phố Vũng Tàu. 99
31/10/2006 Quyết định số 3928/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 9, Điều 1, Quyết định số: 10393/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt Dự án Đường Quy hoạch số 8, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. 101
31/10/2006 Quyết định số 3929/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 9, Điều 1, Quyết định số 10392/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt Dự án đường quy hoạch số 4, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. 103
31/10/2006 Quyết định số 3930/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 9 và khoản 11, Điều 1 của Quyết định số 8130/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt Dự án Bãi đậu xe và tập kết vật tư tại phường 12, thành phố Vũng Tàu. 105
31/10/2006 Quyết định số 3932/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 7, Điều 1, Quyết định số 4584/QĐ-UBND ngày 19 tháng 05 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 107
31/10/2006 Quyết định số 3933/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 8, Điều 1, Quyết định số 4798/QĐ-UBND ngày 26 tháng 05 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 109
15,215,172 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner