"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2006 Ngày 10 tháng 11 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
31/10/2006 Quyết định số 3934/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh các khoản 3, 11 - Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 4428/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt Dự án nâng cấp đường Chí Linh, thành phố Vũng Tàu. 04
31/10/2006 Quyết định số 3935/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh các khoản 6, 7, 8, Điều 1 và Điều 2, Quyết định số 6210/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt Dự án đường Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu. 06
31/10/2006 Quyết định số 3936/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 3, khoản 11, Điều 1 và Điều 2, Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Vũng Tàu. 08
31/10/2006 Quyết định số 3937/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 8, khoản 9, Điều 1 Quyết định số 10593/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt Dự án đầu tư Trường Mầm non Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc (Quyết định này thay thế Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). 10
31/10/2006 Quyết định số 3938/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ. 12
31/10/2006 Quyết định số 3939/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học bán trú Long Hải - huyện Long Điền. 16
31/10/2006 Quyết định số 3940/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học Cơ sở phường 8 thành phố Vũng Tàu. 20
31/10/2006 Quyết định số 3941/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học bán trú Phước Tỉnh, huyện Long Điền. 26
31/10/2006 Quyết định số 3942/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 31
31/10/2006 Quyết định số 3944/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán rà phá bom mìn trên mặt bằng công trình Khu nghĩa địa tập trung huyện Đất Đỏ. 33
31/10/2006 Quyết định số 3945/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư Bệnh viện Y học Dân tộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 36
31/10/2006 Quyết định số 3946/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trường Trung học Phổ thông Hắc Dịch, huyện Tân Thành (giai đoạn 3). 39
31/10/2006 Quyết định số 3947/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí quy hoạch Vùng chăn nuôi giết mổ, chế biến và tiêu thụ gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2010. 41
31/10/2006 Quyết định số 3948/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí quy hoạch Vùng sản xuất nhãn xuồng cơm vàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2010. 45
31/10/2006 Quyết định số 3949/QĐ-UBND về việc phê duyệt lại Quyết định số 7954/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt dự toán khảo sát, lập quy hoạch sử dụng đất và hệ thống giao thông tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư số 3, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành. 48
31/10/2006 Quyết định số 3950/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 7, Điều 1, Quyết định số 8320/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Gò Cát (phần diện tích còn lại) – thị xã Bà Rịa (Quyết định này thay thế Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 51
31/10/2006 Quyết định số 3951/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Phòng làm việc Tổ Tiếp nhận và trả kết quả. 53
31/10/2006 Quyết định số 3952/QĐ-UBND về việc phê duyệt lại Quyết định số 7952/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt dự toán khảo sát, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 Khu dân cư số 5, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành. 56
31/10/2006 Quyết định số 3954/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vào nhà máy đóng tàu Ba Son, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 59
31/10/2006 Quyết định số 3956/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trạm phát sóng Núi Lớn – Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 71
31/10/2006 Quyết định số 3957/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và dịch vụ du lịch ven biển, phường 11, thành phố Vũng Tàu. 77
31/10/2006 Quyết định số 3958/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng cảng cá Lò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền. 82
31/10/2006 Quyết định số 3959/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Long Hải 3, huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 92
15,215,234 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner