"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23 + 24           Năm 2006 Ngày 13 tháng 11 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08/11/2006 Quyết định số 4010/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức viên chức nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2010. 04
09/11/2006 Quyết định số 4019/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch hành động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 17
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
18/10/2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Long Điền khoá I, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 28
18/10/2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Điền, khóa I, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 29
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
28/09/2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện Long Điền về việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 30
11/10/2006 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân của huyện Long Điền. 40
18/10/2006 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng trên địa bàn huyện Long Điền. 47
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
31/10/2006 Quyết định số 3960/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học Phổ thông Long Hải - huyện Long Điền. 63
03/11/2006 Quyết định số 3973/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 10, Điều 1 của Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 69
03/11/2006 Quyết định số 3974/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 10, Điều 1 của Quyết định số 8318/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 71
03/11/2006 Quyết định số 3975/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 03 (gói xây lắp – thiết bị) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp phân phối xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 73
03/11/2006 Quyết định số 3976/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 10, Điều 1, Quyết định số 8712/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Vũng Tàu. 75
03/11/2006 Quyết định số 3983/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng nhà thầu gói thầu số 01 (gói thầu xây lắp) thuộc Dự án Khu nhà ở tạm cư Đại An, phường 9, thành phố Vũng Tàu. 77
07/11/2006 Quyết định số 3994/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp đường vào Khu du lịch Bến Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. 82
08/11/2006 Quyết định số 4002/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 84
08/11/2006 Quyết định số 4013/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 1 (xây lắp và thiết bị) thuộc Dự án xây dựng trụ sở làm việc Liên đoàn Lao động huyện Long Điền. 88
09/11/2006 Quyết định số 4018/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác khảo sát, phân loại hồ sơ về nhà tù Côn Đảo. 93
09/11/2006 Quyết định số 4020/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 112/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2006 - 2010” tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 95
15,260,680 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner