"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25 + 26           Năm 2006 Ngày 17 tháng 11 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
23/06/2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế khai thác các Khu nhà tái định cư trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 04
29/06/2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND ban hành kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 11
29/06/2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND phê duyệt các Chương trình phòng chống, làm giảm tội phạm và Chương trình phòng chống, làm giảm tệ nạn ma tuý trên địa bàn thành phố Bà Rịa giai đoạn 2006 - 2010. 20
29/06/2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn thành thành phố Bà Rịa. 41
29/06/2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa. 50
28/07/2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND phê duyệt ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục - thể thao thành phố Bà Rịa. 58
07/08/2006 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các khu phố thuộc phường Long Tâm - thành phố Bà Rịa. 69
07/08/2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND điều chỉnh địa giới hành chính thành lập Khu phố 6 thuộc phường Long Toàn - thành phố Bà Rịa. 72
05/09/2006 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập ấp Phong Phú thuộc xã Long Phước - thành phố Bà Rịa. 74
05/09/2006 Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND thành lập các ấp thuộc xã Tân Hưng - thành phố Bà Rịa. 76
06/09/2006 Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND ban hành quy định về điều kiện, thứ tự ưu tiên và nguyên tắc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Bà Rịa năm học 2006 - 2007. 79
13/09/2006 Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch cai nghiện - phục hồi cho người nghiện ma tuý giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. 84
14/09/2006 Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND phê duyệt số hộ nghèo của thành phố Bà Rịa theo chuẩn nghèo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2010. 94
21/09/2006 Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND điều chỉnh địa giới hành chính thành lập Khu phố Hương Tân thuộc phường Long Hương - thành phố Bà Rịa. 97
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
15/11/2006 Quyết định số 4100/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật cải tạo sửa chữa Trụ sở Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 99
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
11/05/2006 Quyết định số 1878/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố Bà Rịa nhiệm kỳ 2005 - 2010. 102
24/07/2006 Quyết định số 2221/QĐ-UBND phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính của Công an thành phố trên lĩnh vực đăng ký, quản lý hộ khẩu. 108
15,260,872 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner