"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2006 Ngày 24 tháng 11 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
25/01/2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 04
28/03/2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2006. 12
11/08/2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một phần nội dung Chỉ thị số 16/2005/CT-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo. 20
14/08/2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo. 21
25/09/2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 46
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
10/11/2006 Quyết định số 4031/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 1 (xây lắp và thiết bị) thuộc Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Liên đoàn Lao động huyện Tân Thành. 55
10/11/2006 Quyết định số 4032/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 02 (gói xây lắp) thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu nghĩa địa tập trung huyện Đất Đỏ. 60
10/11/2006 Quyết định số 4033/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm Server chuyên dùng cho các đơn vị tuyến tỉnh và các bệnh viện, trung tâm y tế thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 62
10/11/2006 Quyết định số 4034/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần của Công ty Kiểm định Xây dựng. 64
10/11/2006 Quyết định số 4035/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị dạy học lớp 5 năm học 2006 - 2007. 66
13/11/2006 Quyết định số 4036/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 7, 8 Điều 1, Quyết định số 8253/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 68
13/11/2006 Quyết định số 4046/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý Dự án phòng lây nhiễm HIV tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 70
13/11/2006 Quyết định số 4047/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo hiến máu nhân đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 73
13/11/2006 Quyết định số 4050/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu. 75
14/11/2006 Quyết định số 4054/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án thi công - dự toán hạng mục dò tìm và xử lý bom mìn vật nổ công trình Đường nội ô số 1, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. 78
14/11/2006 Quyết định số 4055/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế - dự toán hạng mục di dời đường dây trung, hạ thế thuộc Dự án đầu tư Trường Trung học Cơ sở Long Hải 1, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 81
14/11/2006 Quyết định số 4056/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bổ sung phần phát sinh khối lượng - tổng dự toán công trình cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu đoạn ngã 4 Bến Đình đến ngã 4 Giếng Nước. 84
14/11/2006 Quyết định số 4059/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục công trình Đường dây trung thế và trạm biến áp 01 pha 25 kVA- 8,66 (12,7)/0,22 kV cấp điện cho Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Suối Rao thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 87
14/11/2006 Quyết định số 4069/QĐ-UBND về việc tách Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thành lập Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 91
14/11/2006 Quyết định số 4070/QĐ-UBND về việc tách Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thành lập Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 95
14/11/2006 Quyết định số 4094/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra phương tiện thủy nội địa và đội ngũ thuyền viên, người lái phương tiện. 99
15,261,149 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner