"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32 + 33           Năm 2006 Ngày 29 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27/11/2006 Chỉ thị số 30/2006/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2007 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 05
12/12/2006 Chỉ thị số 31/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện. 08
12/12/2006 Chỉ thị số 32/2006/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đại lý Intemet công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 11
28/11/2006 Quyết định số 4373/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 13
28/11/2006 Quyết định số 4374/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo và Dân tộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 23
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
11/12/2006 Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2007 thành phố Bà Rịa. 34
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17/10/2006 Quyết định số 3591/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo bán đấu giá nhà máy xử lý chất thải Tân thành. 37
25/10/2006 Quyết định số 3669/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 5 (xây lắp) thuộc Dự án đường giao thông nội vùng khai thác sử dụng bãi bồi ven biển vùng Hội Bài huyện Tân thành. 39
25/10/2006 Quyết định số 3670/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2006. 41
15/11/2006 Quyết định số 4099/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2006. 42
21/11/2006 Quyết định số 4261/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị tài sản đưa ra bán đấu giá, đơn giá xử lý rác, các tiêu chuẩn tham gia đấu giá và giao cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tổ chức bán đấu giá Nhà máy xử lý chất thải Tân Thành. 47
22/11/2006 Quyết định số 4280/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu in 25.850 cuốn lịch năm 2007. 50
24/11/2006 Quyết định số 4327/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Tiểu học Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu. 52
24/11/2006 Quyết định số 4328/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Trung học Cơ sở Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. 54
27/11/2006 Quyết định số 4332/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị dạy học lớp 10 năm học 2006-2007. 56
27/11/2006 Quyết định số 4337/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả tuyển chọn phương án kiến trúc thuộc Dự án xây dựng Trung tâm Hành chính huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 58
27/11/2006 Quyết định số 4338/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán khảo sát, lập panô, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ l/500 Khu dân cư thu nhập thấp xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ. 60
27/11/2006 Quyết định số 4341/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu 03 (gói thầu xây lắp và thiết bị) thuộc Dự án đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp phân phối xã Mỹ Xuân và thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 63
27/11/2006 Quyết định số 4342/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp (gói thầu 01 A) thuộc Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Gò Cát 6, thị xã Bà Rịa. 65
27/11/2006 Quyết định số 4344/QĐ-UBND về việc giao công trình hệ thống thủy lợi Sông Hỏa cho Chi cục Quản lý Thủy nông quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ. 67
27/11/2006 Quyết định số 4349/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Thị Vải thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2010. 69
27/11/2006 Quyết định số 4352/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 8 và 10 - Điều 1 - Quyết định số 8289/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc. 81
28/11/2006 Quyết định số 4360/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán điều chỉnh công trình đường quy hoạch số 2, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền Hạng mục công trình gia cố đoạn vượt ống dẫn khí. 83
28/11/2006 Quyết định số 4363/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung khoản 6, điều chỉnh khoản 7 và 8 - Điều 1 - Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; phê duyệt bổ sung khoản 6, điều chỉnh khoản 7 và 8 - Điều 1 - Quyết định số 11182/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2004 phê duyệt Dự án đầu tư Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đất Đỏ. 86
29/11/2006 Quyết định số 4392/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Tân Hòa, huyện Tân Thành. 88
29/11/2006 Quyết định số 4400/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ l/500 Khu tái định cư Bàu Bèo 1, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ. 90
29/11/2006 Quyết định số 4401/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung khối lượng và điều chỉnh khoản 7 và 9 - Điều 1, Quyết định số 8244/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Bàu Bèo l, huyện Đất Đỏ. 93
30/11/2006 Quyết định số 4403/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ l/500 Làng nghề đá chẻ - đá tẩy xuất khẩu tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành. 95
30/11/2006 Quyết định số 4404/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 9 - Điều 1 của Quyết định số 7461/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đường điện trung hạ thế Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh. 98
30/11/2006 Quyết định số 4405/QĐ-UBND về việc chấp thuận thiết kế kỹ thuật xây dựng các hạng mục thuộc công trình mở rộng cảng Bà Rịa – Serece. 100
30/11/2006 Quyết định số 4406/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa Văn phòng Ban Quản lý dự án thủy lợi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 103
30/11/2006 Quyết định số 4415/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu hồ sơ mời thầu gói thầu số 1 (xây lắp và thiết bị) thuộc Dự án xây dựng Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 106
04/12/2006 Quyết định số 4443/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung khoản 2 Điều Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt bổ sung và điều chỉnh thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng Nhà Văn hóa thuộc Trung tâm Văn hóa Thể thao Bàu Thành, huyện Long Điền. 111
15,215,207 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner