"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 34 + 35           Năm 2006 Ngày 30 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16/11/2006 Quyết định số 4114/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể thoát nước thành phố Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2020. 05
29/11/2006 Quyết định số 4399/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch 2006 Chương trình mục tiêu Quốc gia, dự án 5 triệu ha rừng, một số mục tiêu nhiệm vụ khác từ ngân sách Trung ương và Chương trình, Đề án của tỉnh. 27
05/12/2006 Quyết định số 4463/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vận động bình ổn giá dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 46
09/12/2006 Quyết định số 4467/QĐ-UBND về việc thực hiện trình tự, thủ tục trong công tác xây dựng cơ bản khắc phục hậu quả cơn bão số 9 đối với các công trình y tế, giáo dục, các công sở trên địa bàn tỉnh. 52
09/12/2006 Quyết định số 4471/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá lúa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 55
09/12/2006 Quyết định số 4472/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trại heo giống Hoà Long (giai đoạn 2). 57
09/12/2006 Quyết định số 4475/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán hạng mục công trình đường dây cáp ngầm trung, hạ thế và trạm biến áp 3 pha 1x250 kVA – 15(22)/0,4 kV thuộc Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 58
09/12/2006 Quyết định số 4773/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Mỹ huyện Tân Thành (phần bổ sung). 62
11/12/2006 Quyết định số 4496/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung khối lượng và điều chỉnh khoản 7 - Điều 1 - Quyết định số 8715/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc. 63
11/12/2006 Quyết định số 4503/QĐ-UBND về việc cho phép bổ sung hợp đồng gói thầu xây lắp - thiết bị thuộc dự án xây dựng công viên bờ hồ huyện Xuyên Mộc. 65
11/12/2006 Quyết định số 4504/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán phát sinh công trình nâng cấp, mở rộng Trụ sở làm việc Sở Thủy sản. 66
11/12/2006 Quyết định số 4509/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán công trình đường số 5, Khu quy hoạch dân cư Ngọc Hà thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 68
12/12/2006 Quyết định số 4531/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục bậc trung học và phổ cập giáo dục trung học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi. 70
12/12/2006 Quyết định số 4532/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Sữa học đường cho trẻ em dưới 6 tuổi trong các cơ sở giáo dục mầm non và trẻ 3 – 5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng”. 71
13/12/2006 Quyết định số 4536/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu giãn dân ấp Phước Hiệp, xã Hội Bài, huyện Tân Thành. 73
13/12/2006 Quyết định số 4537/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và dự trù kinh phí công tác khảo sát địa chất, địa hình, thiết kế lập dự toán đường số 1A, 2A, 5, 7, 8 thuộc hạ tầng Khu công nghiệp Phú Mỹ 1. 76
13/12/2006 Quyết định số 4543/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình đường điện trung, hạ thế và các trạm biến áp phân phối khu phố 4, 5, 6 phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 80
13/12/2006 Quyết định số 4544/QĐ-UBND về việc phê duyệt tổng dự toán công trình xây dựng mới Cầu và Đường sang đảo Gò Găng, thành phố Vũng Tàu. 82
15/12/2006 Quyết định số 4573/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi phí lập “Quy hoạch phát triển bưu chính - viễn thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2015 và định hướng đến năm 2020”. 86
15/12/2006 Quyết định số 4574/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình hệ thống cấp nước xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ. 96
15/12/2006 Quyết định số 4575/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên dự án tại Điều 1 của các Quyết định số 5917/QĐ-UBND ngày 19 tháng 06 năm 2003; 1205/QĐ-UBND ngày 18 tháng 04 năm 2005, 1207/QĐ-UBND ngày 18 tháng 04 năm 2005, 2259/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2005 và số 4008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 98
15/12/2006 Quyết định số 4576/QĐ-UBND về việc phê duyệt khoản 2 - Điều 1 của Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án bến neo đậu ca nô và bãi bảo dưỡng thiết bị báo hiệu đường thuỷ nội địa. 100
15/12/2006 Quyết định số 4578/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm và lắp đặt thiết bị thử nghiệm vật liệu xây dựng tại Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 102
15/12/2006 Quyết định số 4580/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản Trung tâm SITC Vũng Tàu. 109
18/12/2006 Quyết định số 4605/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin năm 2006 của Sở Tài chính. 111
20/12/2006 Quyết định số 4632/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình hàng rào vườn nhân giống cây trồng cạn và sản xuất giống cây ăn quả tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 112
20/12/2006 Quyết định số 4634/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường Nguyễn Văn Cừ, thị xã Bà Rịa. 114
20/12/2006 Quyết định số 4638/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 12 Điều 1 Quyết định số 4116/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 116
21/12/2006 Quyết định số 4639/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế kỹ thuật thi công nhà xưởng và dự toán công trình chống xuống cấp và đầu tư bổ sung một số hạng mục tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 118
22/12/2006 Quyết định số 4663/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kinh phí dự toán xây dựng thang máy tải giường bệnh Bệnh viện Lê Lợi. 120
15,260,586 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner