"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 36 + 37           Năm 2006 Ngày 30 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
03/10/2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện đề án quy hoạch, kế hoạch trên địa bàn huyện Châu Đức. 04
03/10/2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hàng động của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 17
25/12/2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hành động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2010 trên địa bàn huyện Châu Đức. 25
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
20/07/2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2005 của huyện Tân Thành. 33
20/07/2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2006 các công trình do huyện quyết định đầu tư. 35
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
05/07/2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành. 48
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
05/01/2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu năm 2006. 67
05/01/2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách địa phương, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2004. 70
05/01/2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán phân bổ chi ngân sách các đơn vị và các phường, xã trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. 71
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08/12/2006 Quyết định số 4466/QĐ-UBND về việc cứu trợ thiệt hại do hậu quả cơn bão số 9. 74
09/12/2006 Quyết định số 4474/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung và điều chỉnh thiết kế kỹ thuật thi công – dự toán xây dựng mở rộng Trụ sở làm việc Sở Giao thông - Vận tải. 77
11/12/2006 Quyết định số 4505/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán phần điện hạ thế công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư H20, thị xã Bà Rịa. 79
11/12/2006 Quyết định số 4510/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thuận Huệ thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. 81
20/12/2006 Quyết định số 4635/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung và điều chỉnh thiết kế kỹ thuật thi công – dự toán xây dựng Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc. 84
22/12/2006 Quyết định số 4664/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đấu thầu của dự án, hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng nhà thầu gói thầu 2 (gói thầu xây lắp) thuộc dự án Khu nghĩa địa tập trung huyện Đất Đỏ. 86
22/12/2006 Quyết định số 4667/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình xây dựng bổ sung tại Trung tâm Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 88
25/12/2006 Quyết định số 4686/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổ hợp Dưỡng sinh Hoa Anh Đào (Khu A) thuộc xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 90
25/12/2006 Quyết định số 4691/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và kinh phí công tác khảo sát địa chất, thủy văn và lập dự án đầu tư công trình đường quy hoạch N6, phường 10, 11, 12, thành phố Vũng Tàu. 94
26/12/2006 Quyết định số 4696/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp và thiết bị (gói số 1) thuộc dự án Nhà luyện tập và thi đấu judo. 97
26/12/2006 Quyết định số 4714/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Đường điện trung, hạ thế và các trạm biến áp khu Bàu Súng - Nhà Tình nghĩa Hương lộ 10 Cựu chiến binh - Khu tái định cư 1 + 2 + 3 Trục Bắc - Nam - Long Huyện - Long Bình - Quốc lộ 55 Mới - Khu Trung tâm hành chính huyện - thị trấn Long Điền - huyện Đất Đỏ - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 98
27/12/2006 Quyết định số 4728/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình cải tạo nâng cấp đường ven biển Vũng Tàu - Long Hải - Bình Châu (đoạn Hải Đăng - Phước Tỉnh). 100
27/12/2006 Quyết định số 4729/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Đường dây trung, hạ thế và các trạm biến áp cấp điện cho ấp l đi ấp 4, tổ ấp Sông Xoài, xã Sông Xoài; ấp 3 đi Tràng Lớn, ấp l đi ấp 3 xã Hắc Dịch, ấp 5 xã Tóc Tiên đi tổ 12 xã Hắc Dịch, ấp 1 đi ấp 6, ấp 6, ấp 4, ấp 2 đi ấp 3, tổ 4, tổ 5 ấp 5 xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 102
27/12/2006 Quyết định số 4734/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 7 – Điều 1 của Quyết định số 7533/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án tuyến thoát nước mưa T1 và T2 Khu công nghiệp Phú Mỹ 1. 104
15,023,370 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner